Nederlands   English

Onze Werkwijze

Adviesbureau Job A. Dekker biedt sinds 1977 volledig onafhankelijk advies binnen de glastuinbouwsector aan. Ons uitgangspunt is de overtuiging dat een adviseur de belangen van zijn opdrachtgever dient te behartigen, zijn wensen en keuzes dient te respecteren.

Om onze onafhankelijkheid te waarborgen hebben we vanaf het begin de advieskosten vooraf bepaald en de opdrachtgever hier altijd volledige duidelijkheid over gegeven. Een kostenbepaling op basis van procenten van de uiteindelijke aanneemsom kunnen een eerlijk advies immers al te gemakkelijk beïnvloeden.

Onze ontwerpen en adviezen zijn erop gericht een gezonde verhouding tussen investerings- en gebruikskosten te vinden. Nog al te vaak blijken lagere investeringskosten niet op te wegen tegen hogere verbruikskosten. Wij streven ernaar de consequenties van verschillende keuzemogelijkheden volledig inzichtelijk te maken, zodat de opdrachtgever een weloverwogen keuze kan maken.

Bij het maken van bestekken worden naast de algemene voorwaarden (waaraan de verkoper zich dient te confirmeren), ook de specifieke wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de bouw- en/of installatieplannen omschreven. De bij het bestek geleverde tekeningen zijn een visualisering van het omschrevene en zullen bovendien bepaalde details verduidelijken. Door dit alles hebben de inschrijvers op een opdracht een duidelijker beeld, op basis waarvan zij een realistische aanbieding kunnen doen.

Gedane aanbiedingen van aannemers en installateurs worden met behulp van een checklist door ons gecontroleerd. We letten hierbij in het bijzonder op de waarde, deugdelijkheid en duurzaamheid van de materialen, de gebruikskosten en de eventuele energiebesparingen. Bij de besprekingen van de aanbestedingen zal deze informatie nader worden toegelicht.

Op deze manier werkt Adviesbureau Job A. Dekker vanaf het eerste ontwerp tot de uiteindelijke oplevering voor het belang van de opdrachtgever!

Tussen opdrachtgever en verkoper...

Adviesbureau Job A. Dekker