Nederlands    English

Groeilicht- en electrische Installaties

Adviesbureau Job A. Dekker was een pionier bij het ontwerpen van belichtingsinstallaties voor meerdere lichtniveaus. Het belangrijkste bij zulke installaties is het bewerkstelligen van de gelijkmatigheid van het licht op alle twee (of drie) de niveaus. Om dit te verzekeren rekenen wij het spanningsverlies ten gevolge van de lengte en doorsnede van de kabels uit.

Adviesbureau Job A. Dekker levert volledige ontwerpen voor groeilichtinstallaties, inclusief de benodigde berekeningen om de gelijkmatigheid van het licht te waarborgen en de hierop gebaseerde technische tekeneningen.

Ook bij electrische installaties is het buitengewoon zinvol, deze door te rekenen. Of een motor het gevraagde vermogen kan realiseren hangt onder meer af van de hoeveelheid energie die in het systeem verloren gaat. Adviesbureau Job A. Dekker rekent dit voor u uit en helpt zodoende overbelasting van het systeem te voorkomen.

Een goed ontwerp en een goede controle vóór de aanbesteding van de installatie bieden zekerheid!