Nederlands   English

Calculatieservice

Adviesbureau Job A Dekker berekent en tekent sinds vele jaren met eigen programma's op specifieke situaties afgestemde ontwerpen voor technische installaties in kassen. Onze calculatieservice beperkt zich echter niet tot het verstrekken van de benodigde technische gegevens, maar richt zich er ook op, een zo groot mogelijk inzicht in de totale kosten te bieden.

Zo omvat bijvoorbeeld een ontwerp voor een CV-installatie gebruikelijkerwijze het volgende:

  • Een Excel-bestand met een (drietalige) omschrijving van alle benodigde materialen en onderdelen.
  • Een aanduiding van het transportgewicht en de montagetijden van de benodigde materialen en onderdelen.
  • Tekeningen van de situering van de leidingen in de verschillende afdelingen.
  • Een Autocad en/of Pdf-bestand waarin de dimensionering en opbouw van de menggroepen worden gepreciseerd.

Adviesbureau Job A. Dekker levert soortgelijke, volledige ontwerpen voor ketelhuizen, warmwateropslaginstallaties, CO2-installaties en groeilicht-, beregenings- en/of druppelbevloeingsinstallaties.

De calculatieservice van Adviesbureau Job A. Dekker gaat uit van volledige duidelijkheid en transparantie. In voortdurende samenspraak ontwerpen we systemen die voldoen aan zowel de technische als ook de financiële wensen van de opdrachtgever.

Voorbeeld van een tekening [PDF]