Nederlands   English

Kassenbouw en Verwerkingsruimtes

Sinds 1983 rekent Adviesbureau Job A. Dekker het lichtverlies dat door verschillende constructiedelen van kassen ontstaat uit. In combinatie met de berekening van de mogelijkheden die een bepaald kastype en/of een andere nokrichting biedt, om meer natuurlijke stralingswarmte op te nemen, calculeren wij de potentiële energiebesparing.

Voor aan kassen grenzende gebouwen (zoals verwerkingsruimtes en opslagtanks) maken wij schaduwberekeningen, zodat duidelijk wordt hoeveel energie ten gevolge van schaduw verloren gaat.

Het berekenen van de hoeveelheid energie die bij de bouw van nieuwe en herinrichting van bestaande kassen en verwerkingsruimtes gewonnen kan worden is sinds jaar en dag een van onze speerpunten. Bij de bepaling van de ligging van gebouwen en de indeling van interieuren biedt Adviesbureau Job A. Dekker op minimalisering van de energiekosten gericht advies.